INSTAL·LACIÓ D’ALARMES

Recentment hem posat el servei d’alarmes tant en exteriors com en interiors dels habitatges i comerços:

Instal·lació d’alarmes domestiques, comerços i grans empreses.
Creació de perímetres de seguretat tant amb electricitat com amb energia solar.
Diferents tipus de càmeres.