PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

SISTEMES DE DETECCIÓ AUTOMÀTICA
Central de control
Sirenes
Avisadors
Polsadors
Bateries d’emergència
Detectors òptics

SISTEMES D’EXTINCIÓ D’INCENDIS
Boques d’incendis
Preses de façanes
Extintors
Equips d’extinció automàtica
Grups de pressió