INSTAL·LACIONS DE GAS

Instal·lacions en edificis de vivendes
Instal·lacions comunitàries
Canalitzacions en baixa i mitra pressió
Calderes murals a gas
Manteniment de calderes domestiques
Canalització de gas en industries, establiments comercials i locals públics
Instal·lacions de dipòsits de gas propà.