POLÍTICA DE PRIVACITAT

IDENTIFICACIÓ

Titular: ELECTRICITAT MONYARCH, SL (En endavant, el “Titular”)
CIF: B25458027
Domicili social: C/Llibertat,15 Linyola (25240)
Correu electrònic: oficina@monyarch.cat

INFORMACIÓ I CONSENTIMENT

De conformitat amb el que disposa el Reglament UE 679/2015 de Protecció de Dades, mitjançant l’acceptació de la present Política de Privacitat l’Usuari presta el seu consentiment informat, exprés, lliure i inequívoc perquè els dades personals recollides a través del lloc web “monyarch.cat”  (en endavant, el “Lloc Web”) siguin tractats per ELECTRICITAT MONYARCH, SL d’acord amb el que disposa la present Política de Privacitat.  

Totes les dades personals sol·licitades a l’Usuari en el Lloc Web són obligatoris, i no és possible l’accés o registre a Lloc web si no es faciliten aquestes dades.

Així mateix, quan les dades personals siguin recollides a través de formularis que es puguin habilitar en el Lloc Web amb motiu del desenvolupament de la seva activitat, serà necessari que l’Usuari aporti, almenys, aquells marcats amb un asterisc (o com a obligatoris) ja que, si no es subministressin aquestes dades considerades necessàries, no podrem prestar el servei a l’Usuari a través del Lloc Web.

L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades a ELECTRICITAT MONYARCH, SL. són certes i exactes, de manera que ELECTRICITAT MONYARCH, SL no es farà responsable de qualsevol incidència derivada de la inexactitud o falsedat de la informació proporcionada pels Usuaris.

L’Usuari, com a únic responsable del tractament, serà responsable de complir amb tota la normativa de protecció de dades aplicable. A més, l’Usuari accepta obtenir tots els consentiments, autoritzacions i / o aprovacions legalment necessàries abans d’incloure dades personals en el Lloc Web o utilitzar el Lloc Web.  

FINALITAT DEL TRACTAMENT  

Les dades personals de l’usuari o de tercers que siguin cedits per l’Usuari seran tractades per ELECTRICITAT MONYARCH, SL a través de la Web únicament per a les següents finalitats:

Dur a terme les funcionalitats del lloc web destinades a la prestació de la informació i dels  serveis oferts en el mateix.

Donar compliment a les obligacions legalment establertes.

En cap cas farem alguna de les següents activitats:

Cedir les dades a altres persones o entitats, sense el consentiment previ dels Usuaris.

Transferir-los a altres estats, sense el consentiment previ dels Usuaris.  

DADES DE L’USUARI

L’Usuari garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, completes i actualitzades, sent aquest responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

En el cas que les dades aportades pertanyessin a un tercer, l’Usuari garanteix que ha informat a aquest tercer dels aspectes continguts en aquest document i obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades al responsable per als fins anteriorment assenyalats.

ELECTRICITAT MONYARCH, SL no pot garantir l’absoluta invulnerabilitat dels sistemes, per tant, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d’alteracions que tercers puguin causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers.

POLÍTICA DE COOKIES

De conformitat amb el que disposa el RGPD i la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació, totes les dades de caràcter personal obtingudes mitjançant les cookies durant la utilització de Web, seran tractades de conformitat amb el que disposa la política de cookies.

EXERCICI DE DRETS

De conformitat amb el que disposa el RGPD, l’informem que pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació del tractament i portabilitat, sol·licitant-ho per escrit a través de qualsevol dels mitjans següents, adjuntant en tot cas una còpia de document acreditatiu de la seva identitat i concretant el dret o drets que desitja exercir, directament a ELECTRICITAT MONYARCH, SL a través del següent e-mail: oficina@monyarch.cat

ACCEPTACIÓ DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

L’Usuari reconeix i accepta haver llegit i comprès la present Política de Privacitat el contingut constitueix la totalitat de l’acord entre l’Usuari i ELECTRICITAT MONYARCH, SL fa a l’ús i tractament de la seva informació personal dins del lloc web.

L’Usuari expressament accepta obligar-se en els termes de la present Política de Privacitat, en tota la seva extensió i abast, sense exceptuar qualsevol de les seves disposicions.

A més de les disposicions contingudes en la present Política de Privadesa, l’Usuari s’obliga a complir l’Avís Legal.  

ELECTRICITAT MONYARCH, SL  es reserva el dret d’actualitzar i realitzar canvis en la Política de Privadesa fins i tot sense que hi hagi notificació prèvia a l’Usuari. Aquestes modificacions s’han de fer efectives en el moment de la seva publicació en el Lloc Web, on estaran disponible per a l’Usuari en tot moment. En aquest sentit, recomanem a l’Usuari consultar regularment el contingut de la Política de privadesa per estar al cas de qualsevol modificació que afecti el processament de dades dins del lloc web.