INSTAL·LACIÓ DE CONDUCTES

Instal·lació de conductes de ventilació en subterranis per a mantenir una temperatura constant.