INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

Les instal·lacions elèctriques que nosaltres fem són:

Instal·lacions en edificis d’habitatges.
Instal·lacions en locals comercials
Instal·lacions en habitatges particulars.
Muntatges industrials.
Construcció de quadres elèctrics.
Projectes d’il·luminació tant interior com exterior.